АМСМ услуги - помош на пат

Новости


Потврди за документите што се издадени од МВР(лични карти, уверенија за државјанства, возачка дозвола) кои не го содржат новото име на државата “Република Северна Македонија”

05.03.2019 10:14:30

МВР почна со издавање потврди на граѓаните за документите што се издадени од министерството (лични карти, уверенија за државјанства, возачка дозвола) кои не го содржат новото име на државата “Република Северна Македонија”.

Повеќе информaции на сајтот на МВР на адресата : https://mvr.gov.mk/vest/8634