АМСМ услуги - помош на пат

Новости


Се воведува нова категорија на патарина како Категорија 1А за моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала)

06.02.2020 15:14:25


Согласно Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) со која воведува нова категорија на видови возила, Прва Категорија А за моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала), се имплементира во системот за наплата на патарина како Категорија 1А и започнува со ефективна употреба и наплата од 10.02.2020 година од 00:00 часот (понеделник, од полноќ)

Во продолжение се цените по Наплатни Станици за надоместок за употерба на пат (патарина)

1. Романовце 40 денари / 0,50 евра
2. Петровец 20 денари / 0,50 евра
3. Сопот 50 денари / 1,00 евро
4. Отовица 50 денари / 1,00 евро
5. Стоби 40 денари / 0,50 евра
6. Миладиновци 20 денари / 0,50 евра
7. Тетово 20 денари / 0,50 евра
8. Гостивар 20 денари / 0,50 евра
9. Глумово 20 денари / 0,50 евра
10. Желино 20 денари / 0,50 евра
11. Гевгелија 60 денари / 1,00 евро