АМСМ услуги - помош на пат

Членска услуга

Возач или не, со сопствен или со туѓ автомобил, во Македонија или каде било во Европа, АМСМ членските пакети вклучуваат уникатни привилегии и поволности дизајнирани да одговорат на потребите и барањата на сите наши членови.

Денес во АМСМ членуваат повеќе од 15.000 членови, кои ја препознале привилегијата да се биде член на АМСМ.

Останува на Вас да изберете.

CLASSIC и никогаш нема да се почуствувате осамени!

Членството Classic е наменето за физички лица и Ви овозможува членските услуги да ги користите и кога управувате со сопствено и кога управувате со туѓо моторно возило.
Услугите вклучени во Classic членството можете да ги користите на целата територија на Република Македонија:

 • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект до 200 км во двете насоки, сметано од местото на тргнување на шлеп возилото.
 • Бесплатен пренос на оштетено возило во сообраќајна незгода - неограничено во километри.
 • Пренос на возило по повластена членска цена.
 • Бесплатна помош на пат - до три пати (замена на пневматик, стартување на возило, дотур на гориво и други дефекти на самото место).
 • Извлекување на возило.
 • Покривање на патни трошоци на членот до 1.000 денари во случај на дефект на возило или сообраќајна незгода.
 • Дополнителни погодности, попусти и сезонски акции во системот на АМСМ:
  • 10% попуст на технички преглед
  • 20% попуст на сервисни услуги
  • Бесплатна зимска /летна проверка на возилото на членот

Цена: 990 ден.

Вредност на услугите кои ги добивате со пакетот: 21.728,00 мкд.
АМСМ Classic членството е со важност од 1 година од датум на издавање.

Прочитајте повеќе
за услугите на членството Classic...


EUROPE PREMIUM и во Европа исто како дома!

Членството Europe Premium е наменето за физички лица и Ви овозможува членските услуги да ги користите и кога управувате со сопствено и кога управувате со туѓо моторно возило.
Услугите вклучени во Europe Premium членството можете да ги користите како на целата територија на Република Македонија, така и на целата територија на Европа:

Услуги во Македонија:

 • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект до 200 км во двете насоки, сметано од местото на тргнување на шлеп возилото.
 • Бесплатен пренос на оштетено возило во сообраќајна незгода - неограничено во километри.
 • Пренос на возило по повластена членска цена.
 • Бесплатна помош на пат - до пет пати (замена на пневматик, стартување на возило, дотур на гориво и други дефекти на самото место).
 • Извлекување на возило.
 • Покривање на патни трошоци на членот до 1000 денари во случај на дефект на возило или сообраќајна незгода.
 • Дополнителни погодности, попусти и сезонски акции во системот на АМСМ:
  • 10% попуст на технички преглед
  • 20% попуст на сервисни услуги
  • Бесплатна зимска /летна проверка на возилото на членот

Услуги во Европа:

 • Бесплатен пренос на оштетено возило во случај на сообраќајна незгода до 400€.
 • Бесплатна интервенција до 200€:
  • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект, или
  • Бесплатна помош на пат.
 • Згрижување на член до 200 евра:
  • Хотелско сместување до 100€ и
  • Бесплатно користење на најмено (рентакар) возило до 100 евра.

                        или

  • Покривање на патни трошоци до 200€:
   • Редовен автобуски или железнички превоз;
   • Авионски билет.

Цена: 2.700 ден.

Вредност на услугите кои ги добивате со пакетот: 77.700,00 мкд.

АМСМ Europe Premium членството е со важност од 1 година од датум на издавање

Прочитајте повеќе
за услугите на членството Europe Premium...

LIGHT и уживајте во добриот шопинг!

Light членството е наменето за сите од 18-24 години и Ви овозможува членските услуги да ги користите и кога управувате со сопствено и кога управувате со туѓо моторно возило.
Услугите вклучени во членството Light можете да ги користите на територијата на Република Македонија:

 • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект до 20 км во двете насоки, сметано од местото на тргнување на шлеп возилото.  
 • Бесплатен пренос на оштетено возило во сообраќајна незгода - неограничено во километри.
 • Пренос на возило по повластена членска цена.
 • Бесплатна помош на пат (замена на пневматик, стартување на возило, дотур на гориво и други дефекти на самото место).
 • Извлекување на возило.
 • Покривање на патни трошоци на членот до 600 денари во случај на дефект на возило или сообраќајна незгода.
 • Дополнителни поволности, попусти и сезонски акции во системот на АМСМ:
  • 10% попуст на технички преглед
  • 20% попуст на сервисни услуги
  • Бесплатна зимска /летна проверка на возилото на членот

Цена: 490 ден.

Вредност на услугите кои ги добивате со пакетот: 17.860 мкд.

АМСМ Light членството е со важност од 1 година од датум на издавање.

Прочитајте повеќе
за услугите на членството Light...
BUSINESS и вашиот бизнис никогаш нема да застане!

Business членството е наменето за сите правни лица било големи, средни или мали.

Услугите вклучени во Business членството се однесуваат на едно службено возило, a можат да се користат на целата територија на Република Македонија:

 • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект до 200 км во двете насоки, сметано од местото на тргнување на шлеп возилото.
 • Бесплатен пренос на оштетено возило во сообраќајна незгода - неограничено во километри.
 • Пренос на возило по повластена членска цена.
 • Бесплатна помош на пат - до три пати (замена на пневматик, стартување на возило, дотур на гориво и други дефекти на самото место).
 • Извлекување на возило.
 • Покривање на патни трошоци до 1000 денари во случај на дефект на возило или сообраќајна незгода.
 • Дополнителни погодности, попусти и сезонски акции во системот на АМСМ:
  • 10% попуст на технички преглед
  • 20% попуст на сервисни услуги
  • Бесплатна зимска /летна проверка на возилата за кои е издадено членството
 • „Travel Info Set“ (информативен комплет за патување) кој вклучува патна карта, рута, информатор за земјата и странство во однос на сообраќајната законска регулатива, патарини, курсна листа и сл., кој се издава на барање на членот.
 • Бесплатно членско списание „AМСМ Клуб мобилити“ во печатено и електронско издание, доставено на електронска или контакт адреса на членот.

Цена: 1.390 ден.

Вредност на услугите кои ги добивате со пакетот: 21.739 мкд.
АМСМ Business членството е со важност од 1 година од датум на издавање.

Прочитајте повеќе
за услугите на членството Business...

 

 

BUSINESS EUROPE PREMIUM

BUSINESS EUROPE PREMIUM за безгрижни службени патувања!

Business Europe Premium членството е наменет за правни лица, и може да се користи на територија на Р. Македонија и во Европа.

Услугите вклучени во Business Europe Premium членството се однесуваат на едно службено возило, а можат да се користат како на цела територија на Република Македонија, така и било каде во Европа.

Услуги во Македонија:

 • Бесплатен пренос на возило во случај на дефект до 200 км во двете насоки, сметано од местото на тргнување на шлеп возилото.
 • Бесплатен пренос на оштетено возило во сообраќајна незгода - неограничено во километри.
 • Пренос на возило по повластена членска цена.
 • Бесплатна помош на пат - до пет пати (замена на пневматик, стартување на возило, дотур на гориво и други дефекти на самото место).
 • Извлекување на возило.
 • Покривање на патни трошоци до 1.000 денари во случај на дефект на возило или сообраќајна незгода
 • Дополнителни погодности, попусти и сезонски акции во системот на АМСМ:
  • 10% попуст на технички преглед
  • 20% попуст на сервисни услуги
  • Бесплатна зимска /летна проверка на возилата за кои е издадено членство.
 • „Travel Info Set“ (информативен комплет за патување) кој вклучува патна карта, рута, информатор за земјата и странство во однос на сообраќајната законска регулатива, патарини, курсна листа и сл., кој се издава на барање на членот.
 • Бесплатно членско списание „AМСМ Клуб мобилити“ во печатено и електронско издание, доставено на електронска или контакт адреса на членот.

Услуги во Европа:

 • Бесплатен пренос на оштетено возило во случај на сообраќајна незгода до 400€.
 • Бесплатно шлепување или бесплатна помош на пат при дефект на возило до 200€.
 • Покривање трошоци за хотелско сместување, рент а кар или патни трошоци до 200€.

Цена: 4.200 ден.

Вредност на услугите кои ги добивате со пакетот: 77.739 мкд.
АМСМ Business Europe Premium членството е со важност од 1 година од датум на издавање.

Прочитајте повеќе
за услугите на членството Business Europe Premium...