АМСМ услуги - помош на пат

Сервисни услуги

Преку АМСМ Услуги – Помош на пат (СПИ) достапни ви се и висококвалитетни сервисни услуги, меѓу кои:

 1. Редовни сервиси кои опфаќаат промена на:
   • Масло и филтер за масло
   • Филтер за гориво
   • Филтер за воздух
   • Полен филтер
 2. Контрола на палење
 3. Контрола на компресија
 4. Замена на бензинска пумпа
 5. Контрола и регулација на зазор на вентили
 6. Замена на клинест,линиски и назабен каиш
 7. Замена на пумпа за вода
 8. Замена на термостат
 9. Замена на систем за ладење
 10. Замена на систем за греење
 11. Поправка на динамо/алтернатор
 12. Нивелирање  на фарови,
 13. Полнење на акумулатор
 14. Замена на ламела
 15. Нагодување на куплунг
 16. Поправка на сопирачки/замена на гуртни/пакни
 17. Замена на манжетни/полуосовини/спони
 18. Замена на амортизер/лежиште на тркало
 19. On-board дијагностика(компјутерска проверка)
 20. Проверка на клима уред и полнење
 21. Проверка на геометрија на возило (центрирање)
 22. Промена на сијалици на фарови, трепкачи и стоп светла
 23. Промена на свеќици, греачи
 24. Центрирање на преден и заден трап

Овие сервисни услуги можете да ги користите во сите АМСМ бази за помош на пат низ Македонија.
повеќе...

Ако сте член на АМСМ и поседувате некој од АМСМ членските пакети (Classic, Europe Premium, Light, Business или Business Europe Premium), сервисните услуги ги користите со 20% попуст на работна рака.

На сите членови на АМСМ достапни им се и услугите од бесплатните летни и зимски проверки на возило.