АМСМ услуги - помош на пат

За нас

АМСМ Услуги – Помош на пат (СПИ), преку обезбедување на патни информации и помош на пат, како на целата територија на Република Македонија, така и надвор од неа, се грижи за безбедноста на сите моторизирани домашни и странски учесници во сообраќајот.

Патни информации (02/15 555), како дел од АМСМ Услуги – СПИ, обезбедува и дава патни информации, вклучувајќи информации за состојбата и евентуалните застои на патиштата низ Републиката, информации за работа на пат, состојбата на граничните премини во Р.Македонија, како и туристички информации за Македонија и за повеќе од 30 европски држави.

Помош на пат (196), како дел од АМСМ Услуги – СПИ, обезбедува стручна техничка помош на самото место во случај на дефект на возило, пренос на возило во случај на дефект кој не може да се отстрани на самото место, во случај на сообраќајна незгода или друг вид имобилизација, како и сервисни услуги.

Oстанатите услуги во системот на АМСМ:

АМСМ Услуги - Станица за технички преглед

    www.amsmstp.mk
    02 / 3181-311

АМСМ Услуги - Центар за возила

    www.amsmcentarzavozila.mk
    02 / 2631-181

АМСМ Услуги - Авто Школа Мобилити

    www.amsmavtoskola.mk
    02 / 3181-241

Осигурително брокерско друштво - Мобилити Брокер

    www.mobilitybroker.com.mk
    02 / 3181-400

АМСМ Услуги - Петрол

    02 / 2622-959

АМСМ Услуги - Клуб Мобилити

    www.amsmklubmobiliti.mk
    02 / 3181-351